James Guitet

slikar i grafičar (Nantes, 11. 4. 1925. – Seynes dans le Gard, 14. 12. 2010.)

Radio je kao likovni pedagog u Angersu, Versaillesu i Sorbonni. Njegovo se stvaralaštvo razvijalo od lirske prema analitičkoj apstrakciji. Izrađivao je i kartone za tapiserije te se bavio ilustracijom.