Robert Bateman

slikar i grafičar (Toronto, 24. 5. 1930.)

Završio je geografiju 1954. na Victoria College u Torontu. Isprva je radio kao nastavnik geografije i likovne umjetnosti, a od 1976. djeluje kao samostalan umjetnik. Na realistički način, najčešće u akriliku slika motive prirode i divljega životinjskog svijeta.