Edyta Vlaović-Dominik

kiparica i slikarica (Zadar, 1965.)

Diplomirala je 1989. na Akademiji likovnih umjetnosti u Varšavi (W. Paklikowska-Winnicka), gdje je završila poslijediplomski studij kiparstva 1990 (A. Myjak). Od 2009. radi u galeriji Bellotto u Varšavi. Imala je nekoliko samostalnih izložbi. Osnovni motiv njezina slikarstva je priroda. Bavi se i fotografijom.