Marin Topić

slikar (Mostar, 1957.)

Diplomirao je 1981. na Arhitektonskome fakultetu u Sarajevu. Od 1987. studirao je njemačko slikarstvo XIX. stoljeća u Münchenu, a 1989–90. boravio je u Californiji. Slika hiperrealističke kompozicije s motivima prirode te biblijskom tematikom.