Stanko Abadžić

fotograf (Vukovar, 8. 8. 1952.)

Diplomirao je germanistiku na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, potom je radio kao dopisnik Vjesnika iz Vukovara. Od 1995. do 2002. boravio je u Češkoj, gdje je radio kao slobodni fotograf. Danas živi i radi u Zagrebu. Fotografije mu se nalaze u mnogobrojnim zbirkama u zemlji i inozemstvu. Redovito surađuje s izdavačkim kućama u oblikovanju naslovnica knjiga.