Hamo Čavrk

grafičar i kipar (Sarajevo, 23. 6. 1950.)

Diplomirao je 1977. na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Suradnik je Majstorske radionice A. Augustinčića u Zagrebu 1977–79. Na Akademiji za likovnu umjetnost u Ljubljani 2007. magistrirao je grafiku. Od 2007. predaje na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Predstavlja se izložbama crteža i skulptura, ali se najviše bavi grafikom. U pojedinim projektima spaja klasičnu grafiku s novim medijima.