Ljubomir Karina

kipar (Rijeka, 18. 8. 1948.)

Diplomirao je na Akademiji za likovnu umjetnost u Ljubljani 1972. godine (Z. Kalin). Bio je suradnik Majstorske radionice V. Radauša 1972–73. te A. Augustinčića 1973–75. Izrađuje apstraktne skulpture organskih oblika najčešće u drvu i kamenu. Autor je mnogobrojnih javnih spomenika u Hrvatskoj, Italiji, Njemačkoj i Japanu.