Fulvio Juričić

slikar (Pula, 18. 8. 1952.)

Diplomirao je 1978. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (V. J. Jordan). Od 1979. radi kao profesor u Školi primijenjenih umjetnosti i dizajna u Puli. Njegovo je slikarstvo povezano s tradicijom postkonceptualnih praksi, a u opusu mu se isprepliću različite slikarske tehnike.