Ivana Jelačić

keramičarka (Jastrebarsko, 3. 11. 1918. – Zagreb, 26. 7. 2006.)

Majstorski ispit iz umjetničke keramike položila je 1948. u Obrtnoj školi (B. Dužanec), a 1949. diplomirala je na Elektrotehničkom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu. Prvotno je izrađivala uglavnom uporabnu keramiku (vaze, zdjele, svjetiljke) po uzoru na narodnu tradiciju, a potom pomiče granicu između uporabnoga i dekorativnog. Najveći dio njezina opusa čine keramičke skulpture u angobiranoj terakoti. Bavila se i oblikovanjem suvenira.