Ratko Janjić Jobo

slikar (Split, 2. 10. 1941.)

Diplomirao je 1965. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (V. Parać). Bio je suradnik Majstorske radionice K. Hegedušića 1966–71. Član likovne grupe Biafra bio je 1970–71. Od 1986. predavao je na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Slika u duhu nove figuracije i metafizičkoga slikarstva. Bavi se dizajnom plakata i poštanskih maraka, ilustriranjem knjiga te kazališnim inscenacijama.