Darko Jakić

grafičar (Vukovar, 1967.)

Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1989. godine (F. Paro), gdje predaje od 1995. Bavi se grafičkim dizajnom i jedan je od autora prvih džamboplakata u Hrvatskoj. Izlagao je više puta u zemlji i inozemstvu. Autor je više knjižnih ilustracija.