Petar Jakelić

slikar i grafičar (Prugovo kraj Splita, 15. 4. 1938.)

Završio je Akademiju primijenjenih umjetnosti u Beogradu 1963. godine (M. S. Petrov). U Splitu je predavao na Školi za primijenjenu umjetnost 1964–77., potom na Pedagoškoj akademiji, od 1979. na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, a od 1997. na Umjetničkoj akademiji. Blizak nadrealizmu, isprva je obrađivao teme iz zavičaja (Dalmatinska zagora), potom uvodi gradsku ikonografiju.