Kažimir Hraste

kipar (Supetar na Braču, 2. 2. 1954.)

Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1978. godine (V. Michieli), poslijediplomski studij završio je na Akademiji za likovnu umjetnost u Ljubljani 1984 (D. Tršar). Predaje na Umjetničkoj akademiji u Splitu. U drvu, staklu, željezu i drugim metalima konstruira skulpture naglašene asocijativnosti. Autor je mnogih skulptura u javnim prostorima.