Bruno Stane Grill

slikar, kipar, crtač i grafičar (Mlini, 9. 7. 1927. – Düsseldorf, 11. 10. 2012.)

Diplomirao je 1964. slikarstvo i grafiku na Umjetničkoj akademiji u Düsseldorfu, gdje je potom bio likovni pedagog u gimnaziji. Izvodio je umjetničke akcije, ekspresionističke crteže, keramoplastiku, apstraktne slike u akriliku te objekte.