Josip Generalić

naivni slikar (Hlebine, 19. 2. 1936. – Koprivnica, 22. 12. 2004.)

Diplomirao je 1962. na Višoj pedagoškoj školi u Zagrebu. Bio je nastavnik u osnovnim školama u Virju, Hlebinama i Zagrebu. Slikati je počeo 1950. pod utjecajem oca Ivana i hlebinske škole, potom u njegove kompozicije prodiru nadrealni i dekorativni elementi. Bavio se i grafikom, scenografijom te ilustriranjem knjiga.