Vladimir Gašparić Gapa

kipar (Hodošan kraj Čakovca, 25. 8. 1951.)

Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1975 godine (V. Michieli), gdje predaje od 2003. Usavršavao se u Majstorskoj radionici I. Sabolića. Studijski je boravio u Italiji, Njemačkoj, Švedskoj i Austriji. Autor je apstraktnih skulptura simboličnog sadržaja, oblikovanih isprva u drvu, potom u visokopoliranom crnom švedskom granitu.