Maja Franković

grafičarka (Rijeka, 7. 8. 1951.)

Pohađala je avangardnu školu primijenjenih umjetnosti Camden Arts Centre u Londonu 1970–71. Diplomirala je 1984. likovnu kulturu na Odsjeku likovnih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Magistrirala je 1989. grafiku na Akademiji za likovnu umjetnost u Ljubljani. Redovita je profesorica na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci; 2005–09. bila je voditeljica Stalnoga predstavništva Republike Hrvatske pri UNESCO-u u Parizu. Bavi se grafičkim dizajnom, realizira knjige-objekte, grafoskulpturu te objavljuje bibliofilska izdanja.