Aleksandar Forenbaher

slikar (Zagreb, 10. 9. 1922. - Zagreb, 23. 4. 2016.)

Završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu 1954. godine (A. Mezdjić, V. Parać, K. Hegedušić), gdje je predavao od 1961–65. i 1968–73. Poslijediplomski studij pohađao je 1954–56. kod Mezdjića. Usavršavao se u Veneciji i Parizu. Slika figurativne prizore u kojima prevladavaju ljudski i životinjski likovi, te studije pejzaža i portrete. Bavi se crtežom i opremanjem knjiga.