Vinko Fišter

slikar, kipar i grafičar (Kućanec kraj Zagreba, 8. 5. 1945.)

U Zagrebu je 1966. završio Školu primijenjene umjetnosti. Kao stipendist Fonda za unapređivanje kulturne djelatnosti boravio je 1972. u Parizu. U statusu je samostalnog umjetnika od 1971. Radi kontinuirano cikluse slika, crteža, grafika, skulptura i prostornih objekata. Bavi se također dizajnom knjiga i plakata.