Ljerka Filakovac

slikarica i grafičarka (Osijek, 21. 7. 1928 – Zagreb, 6. 2. 2015.)

Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1952. godine (O. Mujadžić, V. Filakovac, O. Postružnik, V. Parać i T. Krizman). Studijski je boravila u Švicarskoj, Italiji, Austriji, Nizozemskoj i Engleskoj. U duhu impresionizma slikala je pejzaže slavonskih ravnica, šuma, močvara i riječnih voda te portrete.