Jadranka Fatur

slikarica (Zagreb, 21. 7. 1949.)
Diplomirala je 1974. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (M. Stančić), gdje je radila kao nastavnica od 2004. do umirovljenja. Bila je suradnica Majstorske radionice K. Hegedušića i Lj. Ivančića 1973–77. Usavršavala se u Parizu 1977–78. Slika hiperrealistične kompozicije s motivima urbane ikonografije, što ih prenosi s fotografija koje sama snima.