Zorislav Drempetić Hrčić

slikar (Donja Stubica, 17. 2. 1934. - Zabok , 28. 10. 2018.)

Diplomirao je 1961. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (Lj. Babić). Od 1966. do 1973. bio je nastavnik likovnoga odgoja u osnovnoj školi u Donjoj Stubici. Od 1973. vodio je radove na uređenju i postavu Muzeja seljačkih buna u Gornjoj Stubici te postao njegovim kustosom, a od 1978. do 1999. obnašao je dužnost ravnatelja. U ranom razdoblju slikao je apstraktno, potom se vratio figuraciji i zavičajnom krajoliku.