Pero Dragičević

slikar, grafičar i fotograf (Supetar na Braču, 16. 7. 1950.)

Diplomirao je 1971. na Pedagoškoj akademiji i Umjetničkoj akademiji u Splitu, studirao je povijest umjetnosti i arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zadru. Radio je kao profesor likovne kulture u nekoliko osnovnih i srednjih škola u Splitu. Glavna su mu preokupacija u slikarstvu dalmatinski krajolici. Član je Fotokluba Split od 1974.