Maja Dolenčić-Malešević

slikarica (Zlatar, 23. 3.1936.)

Završila je Akademiju likovnih umjetnosti 1961. u Zagrebu (Lj. Babić). U slikama intimistički obrađuje jednostavne, svakodnevne motive poput predmeta u sobi, ženskih likova, muzikanata, zaručnika, najčešće u duhu nadrealnog shvaćanja, s elementima dječjega naivnog zapisa. Nadahnuće nalazi i u vjerskim motivima.