Branko (Brane) Crlenjak

slikar i kipar (Vukovar, 28. 5. 1930. - Vukovar, 3. 7. 2014.)

Završio je Filozofski fakultet u Zagrebu 1956. Slikao je krajolike u duhu postimpresionizma, često na granici apstrakcije. Kiparska mu se djela nalaze u više javnih i sakralnih prostora u Vukovaru. Ističu se njegovi medaljarski radovi tematski vezani za Vukovar. Bavio se ilustracijom i grafičkim oblikovanjem.