Anton Cetin

slikar i grafičar (Bojana kraj Čazme, 18. 9. 1936.)

Završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu 1964. godine (A. Kinert, M. Detoni). Od 1966. živi u Parizu, od 1968. u Torontu. Slika figuralne kompozicije s linearnim ženskim likom kao osnovnim motivom te mnogobrojnim geometrijskim elementima. Galerija Anton Cetin otvorena je u Čazmi 1997.