Radoslav Bužančić

arhitekt i konzervator (Split, 28. 6. 1958.)

Diplomirao je 1983. na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, gdje je magistrirao 1996. i doktorirao 2008. Od 1984. radi kao konzervator u Splitu. Od 2009. predavač je na tamošnjem Filozofskom fakultetu. Područje je njegova znanstvenoga interesa povijest umjetnosti od kasne antike do renesanse, a teme njegovih radova sintetiziraju istraživanja arheologije, arhitekture i urbanizma Dalmacije.