Željko Bubalo

slikar (Split, 24. 10. 1949.)

Diplomirao je na Pedagoškoj akademiji likovnih umjetnosti u Splitu 1974. godine (A. Kaštelančić). Od 1989. u statusu je samostalnoga umjetnika. U slikama krajolika i figura postupno se približio slobodnoj apstrakciji. Živi i radi u Bogomoljama na Hvaru i u Splitu.