Josip Botteri Dini

slikar (Zagreb, 3. 6. 1943.)

Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1968. godine (M. Stančić). Radio je kao profesor u školama u Kninu i Bolu, te na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Bio je ravnatelj Galerije umjetnina u Splitu 2011–14. Na platnu i drvu radi stilizirane figuralne kompozicije sakralnih i mediteranskih motiva. Izrađuje vitraje i mozaike s vjerskim i kulturno-povijesnim temama.