Nada Bogdanović

slikarica, grafičarka i restauratorica (Šibenik, 5. 8. 1951.)

Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu slikarstvo (R. Goldoni) i grafiku (A. Kinert) 1975. godine. Radila je kao restauratorica u Muzeju Mimara 1980–2016. U likovnome području izražava se uglavnom crtežom (tuš, kist, bambusovo pero, kreda), akvarelom, te kombiniranim i drugim tehnikama na papirnoj podlozi.