Josip Biffel

slikar i grafičar (Zagreb, 27. 11. 1933 - 5. kolovoza 2018.)

Završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu 1959. godine (O. Mujadžić, Đ. Tiljak). Predavao je u Zagrebu, najprije u Školi primijenjene umjetnosti 1969–79., potom na Akademiji likovnih umjetnosti 1979–2003. Najčešće slika kompozicije likova i predmeta u krajoliku, blizak simbolizmu, nadrealizmu i metafizičkom slikarstvu. Bavio se i grafičkim dizajnom.