Dragica Belković

naivna kiparica (Hlebine, 15. 6. 1931. - 21. 9. 2009.)
Kiparstvom se bavila od 1967. Njezini kipovi u drvu odlikuju se pučkim duhom i snažnim, voluminoznim oblicima.