Marina Banić Zrinšćak

slikarica i grafičarka (Pula, 23. 6. 1960.)

Diplomirala je 1983. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (A. Kuduz). Nastavnica je na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. U kompozicijama često velikoga formata usuglašava slikarski s crtačkim postupkom. Bavi se i kiparstvom te grafičkim dizajnom.