Dubravka Babić

slikarica i grafičarka (Zagreb, 18. 2. 1951.)

Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1974. godine, a 1976. specijalni tečaj za grafiku završila kod A. Kinerta. Grafiku, koju je specijalizirala u Parizu 1984–85., od 1985. predaje na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti. Najveći dio opusa posvetila je prikazima ljudskih i životinjskih tijela u pokretu snažna ekspresionističkoga naboja.