Antun Babić

kipar i grafičar (Bijeljina, 30. 1. 1931.)

Završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu 1958. godine (G. Antunac, V. Radauš). Predavao je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku od 1978. do 2010. Radi crteže perom i tehnikom suhe igle, bakropise, drvoreze, litografije, a u skulpturi pretežno portrete, alegorijske prikaze, torza i reljefe u terakoti, bronci, drvu i drugim materijalima. Autor je niza spomenika u javnim prostorima, te ogleda o likovnoj pedagogiji i umjetnosti.