Nevenka Arbanas

grafičarka i slikarica (Batina, 8. 6. 1950.)

Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1975. godine (A. Kinert), gdje je 1977. završila i poslijediplomski studij. Usavršavala se u grafičkim tehnikama u Parizu 1986. i Pragu 1989. Od 2002. do 2017. bila je profesorica na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti. U različitim grafičkim tehnikama i njihovim kombinacijama razvila je osoban izraz u duhu lirske apstrakcije. Bavi se i keramikom.